"Wij verlangen naar gelovigen die als discipelen van Jezus Zijn bediening dragen."

Opdracht

Wij verlangen naar plaatselijke kerken die zich uitstrekken om de opdracht om gezonden te zijn zoals Jezus vorm te geven in onze tijd.

Jezus heeft Zijn bediening van verzoening, genezing en bevrijding op de kerk gelegd "Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader." (Johannes 14:12)

Onderwijs

Wij verlangen plaatselijke kerken te helpen bij het onderwijs over de bediening van Jezus en het Evangelie van het Koninkrijk.

Er is onderwijs nodig over de bediening van Jezus: "aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken." (Lukas 4:18b en 19)

 

Opbouw

Wij verlangen om met plaatselijke kerken te zoeken naar vormen die passen bij hun context om gezonden te zijn zoals Jezus.

Omdat elke plaatselijke kerk haar eigen achtergrond heeft, is het zoeken naar de beste vorm, die past bij de achtergrond van de gemeente met als doel: "de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus".  (Efeze 4:12)

 

Quote

Zou de kerk haar relevantie verloren kunnen zijn doordat wij de controle binnen de kerken zo vast proberen te houden, waardoor de Heilige Geest niet kan werken zoals Hij graag zou willen?

Events

Nieuwe artikelen

30 November -0001
20 March 2017

Dagelijks Woord

--
© 2021 Kerk33 - gezonden zoals Jezus