"Wij verlangen naar gelovigen die als discipelen van Jezus Zijn bediening dragen."

Onderwijs

We willen de opdracht omzetten in onderwijs.

Quote

Zou de kerk haar relevantie verloren kunnen zijn doordat wij de controle binnen de kerken zo vast proberen te houden, waardoor de Heilige Geest niet kan werken zoals Hij graag zou willen?

Events

Nieuwe artikelen

30 November -0001
20 March 2017

Dagelijks Woord

--
© 2021 Kerk33 - gezonden zoals Jezus