"Wij verlangen naar gelovigen die als discipelen van Jezus Zijn bediening dragen."

Opbouw

Wij zien heel veel plaatselijke kerken worstelen met de vraag hoe het Evangelie van het Koninkrijk en de gaven van de Geest ruimte kunnen krijgen binnen de gemeente. Niet iedere kerk is een Pinksterkerk en niet iedere kerk hoeft een Pinksterkerk te worden. Ook wat meer gematigde of tradionelere kerken kunnen vorm geven aan de opdracht van Jezus om het Evangelie van het Koninkrijk te brengen.

Op welke manier kan een plaatselijke kerk vorm geven aan de bediening van Jezus en op welke manier is het mogelijk om het Evangelie van het Koninkrijk te brengen? Iedereen zal begrijpen dat niet elke plaatselijke kerk dat op dezelfde manier kan doen. Het verschil tussen een grootse genezingsdienst in een evangelische gemeente is heel wat anders dan een gebed om genezing vorm te geven in een behoudende, traditionele gemeente. Wij hebben hart voor die gemeenten waar juist veel voorzichtigheid is rond het Evangelie van het Koninkrijk. De eerste stap die belangrijk is, is niet de stap om te zeggen hoe het zou moeten, maar door de vraag te stellen op welke manier verschillende onderdelen van het Evangelie van het Koninkrijk vorm kunnen krijgen.

Ruimte geven aan het Evangelie van het Koninkrijk begint bij het geloof dat Jezus de opdracht heeft gegeven en dat elke kerk van Jezus Christus, deze bediening heeft ontvangen. Vanuit dit geloof is het voor elke plaatselijke kerk mogelijk om stappen te zetten om gehoorzaam te zijn aan de opdracht van Jezus. Als Jezus zegt dat wij op zieken de handen moeten leggen, dan kan dat in een gebedsdienst, maar het kan ook door ruimte te geven om met zieken te bidden, na een gewone kerkdienst, of door aparte gebedsmomenten te creeëren binnen het gemeentewerk.

Op als je nadenkt over bevrijdingspastoraat zijn er verschillende vormen te bedenken. Veelal betekent dat onbekend ook onbemind maakt. Pas als er binnen een gemeente zicht komt op wat bevrijdingspastoraat is, kun je pas verder gaan nadenken over de inhoud ervan. Onze ervaring is dat als je vertelt dat bevrijdingspastoraat al begint bij gebondenheid aan zonden of aan leugens in je denken, dan komt alles ineens in een ander daglicht te staan.

Op deze manier zijn alle thema's te doordenken. De enige voorwaarde is dat we Gods Woord serieus als waarheid aanvaarden. Als iemand niet wil geloven dat de Heilige Geest door Zijn gaven door de gelovige heenwerkt, dan doet dit afbreuk aan Gods Woord, maar als iemand dit gelooft, is er stap voor stap iets mogelijk om in elke kerk vorm te geven aan de opdracht van Jezus.

Quote

Zou de kerk haar relevantie verloren kunnen zijn doordat wij de controle binnen de kerken zo vast proberen te houden, waardoor de Heilige Geest niet kan werken zoals Hij graag zou willen?

Events

Nieuwe artikelen

30 November -0001
20 March 2017

Dagelijks Woord

--
© 2021 Kerk33 - gezonden zoals Jezus